KONTAKT OG SALG AV TOMTER

KONTAKTOPPLYSNINGER


Ole Berg

Daglig leder


Telefon: 90 89 84 25

E-post: oleb2@online.no

KONTORADRESSE

Kvitsand Hytter AS

Turistvegen 1511

2372 BRØTTUM